Met de kerstdagen voor de deur is het weer tijd voor reflectie. Even terugkijken op wat er goed ging en wat beter kan, zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. Opvallend daarbij is dat meningsverschillen soms even groter worden , mensen zich vastbijten in sentimenten en het soms erger maken door er vooral veel over te praten. Ook in de samenwerking tussen mensen gebeuren er dingen die soms wel en vaak ook niet besproken worden. Feedback is dan het toverwoord. Maar hoe zou het zijn als je het persoonlijke gewoon even in de ijskast kunt zetten, en door kunt met vergaderen of het voor elkaar krijgen van iets? Een experiment in authentiek handelen. Doe jij mee?
Onze aanpak, holacratie-in-bedrijf, komt voort uit een nieuwe manier van werken, genoemd holacratie (Brian Robertson, 2015) Holacratie is een aanpak voor het leiden van een organisatie, dat werkt met een eigen set van regels (de “grondwet”), een nieuwe manier om een organisatie te structureren, een uniek besluitvormingsproces en een overlegproces om teams op een lijn te houden en gezamenlijke doelen te bereiken. Wij ondersteunen teams die bewegen in de richting van holacracy en combineren daarbij relevante methodieken.
We zoomen nu in op drie randvoorwaarden die wij hanteren voor een andere aanpak voor het boeken van teamresultaten.
Formuleer concrete rollen in plaats van functieprofielen
Bij het wegvallen van de traditionele rol van manager- medewerker, zie je dat functieprofielen steeds meer richting rollen gaan. Mensen werken in netwerkorganisaties samen en moeten elkaar vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid niet alleen op persoon maar ook op taak aanspreken. Holacratie stapt over van het structureren van mensen naar het structureren van rollen en functies in de organisaties. Holacratie structureert daarbij niet de machtsrelaties tussen mensen maar waar in de organisatie het werk moet gebeuren. We leren hierin mensen hun rol te expliciteren en hieraan hun doelen en verantwoordelijkheden te koppelen , zodat ze op een heldere manier aangesproken kunnen worden. Zonder het al te persoonlijk te hoeven nemen.
Focus in besluitvorming op een strak scenario
We zien nog te vaak dat de meest dominante sprekers de vergaderingen beheersen, dat het over teveel of te weinig gaat, dat er onderliggende zaken uitgestreden worden of dat besluitvorming opgehouden of vertroebelt wordt. In onze aanpak leren we mensen volgens een vast format met elkaar te vergaderen. We leren ze een volwassen samenwerking en een inspirerend overlegproces om teams gefocust te krijgen en sneller en adequater besluiten te laten nemen. Enne… zonder het al te persoonlijk te hoeven nemen.
Zet het persoonlijke even in de ijskast
Hoe vaak gebeurt het niet dat na een vergadering pas loskomt waar het werkelijk over zou moeten gaan en de gangen zich vullen met wat men werkelijk vindt. Mensen zijn vaak gefrustreerd, omdat vergaderingen niet gaan waar het over zou moeten gaan. Wij pleiten er in
onze aanpak voor dat men dit fenomeen gaat structureren: de spanningen mogen er zijn , maar mogen alleen vooraf en achteraf volgens een stimulerende manier worden geuit. Dit versnelt, objectiveert, dat geeft energie, dat biedt impact. In onze aanpak houden we daarom letterlijk de emoties buiten de ruimte. Ze mogen er zijn maar we parkeren ze even omdat we eerst proberen of de oplossing zich vanuit de inhoud aandient. En natuurlijk gaat die ijskast na afloop open … voor een drankje en alles wat er dan nog gezegd moet worden: en dan: mag je het lekker persoonlijk nemen. Welkom bij holacratie-in-bedrijf!
Meedoen met je team aan dit experiment?
Bel Rick Willemsen, 0624162817 of Josette de Goede, 0653780900