Aanbod

Aanbod en aanpak

The Change Academy biedt meerdere vormen voor een korte en krachtige aanpak:

 • voor individuen, teams, organisaties,
 • voor uitvoerenden, leiders, MT,
 • locaal of internationaal (Engelstalig),
 • via workshops, just-in-time begeleiding, teamwork, ateliers, coaching, training, presentaties, gaming, uitvinden.

Onderwerpen

Altijd gericht op het waarmaken in de praktijk rond vraagstukken als

 • Het realiseren van uw persoonlijke uitdagingen of het vergroten van uw invloed.
 • Uw professionele ontwikkeling, uw loopbaan of uw nieuwe beroepsidentiteit.
 • Het ondersteunen van teams bij verdergaande zelfsturing.
 • Leiderschapsontwikkeling of –vernieuwing (netwerk-, transformatie, verbindend).
 • Organisatievernieuwing; het werk slimmer aanpakken; beter inspelen op klanten.
 • Wat nu speelt: transities of ‘social change’.
 • Het vinden en invoeren van nieuwe strategische keuzes.
 • “Gedragsverandering”, “rolvastheid”, “communiceren”, “samenwerken”, “andere rollen oppakken”, “aanpak uitdenken”, “commerciëler worden”, “vertrouwen vergroten”, “zelfsturing”

Context Coaching

In 3 – 5 gesprekken van 1,5 uur, ontdekt u wat u nodig heeft om uw toekomst vorm te geven én brengt u het direct in praktijk. U herkent (weer) wat u wilt bereiken en concludeert Hoe. U gaat hiermee actief aan de slag, rekening houdend met het krachtenspel van de omgeving en verbonden aan de diepere lagen van het leven.

International coaching – also by Skype – in 3 – 5 conversations you will find new valuable insights and approaches; concerning topics as dealing with new circumstances; facing new challenges; working internationally; looking for the right influence; creating meaningful work in a pleasant way. We start with a try-out session.

WerkAteliers

In vijf bijeenkomsten over een aantal maanden verspreid onderzoekt u als een groep leidinggevenden of professionals gezamenlijk ieders vraagstukken of het vormgeven van ambities en de bijbehorende aanpak. Deze aanpak wordt “during the road’ direct in een kort cyclisch proces in praktijk gebracht en verbetert.

Door de rijkheid van meerdere invalshoeken, ingebrachte concepten en ervaringen uit de praktijk ziet u samenhang en patronen, ontdekt u remmende en stimulerende manieren van denken en doen, herijkt u overtuigingen en waarden en slijpt u oplossingen fijn.

Teams op weg naar zelfsturing

Onze aanpak, holacratie-in-bedrijf, komt voort uit een nieuwe manier van werken, genoemd Holacratie. Wij ondersteunen teams die bewegen in de richting van zelfsturing en combineren daarbij relevante methodieken uit zowel de holacratie-aanpak als vanuit onze eigen praktijk.

Onze focus richt zich op het expliciteren van rollen, de koppeling aan doelen en verantwoordelijkheden, nieuwe vormen van snelle besluitvorming, een ander inspirerend overlegproces en de wijze van aanspreken. Dus gericht op een volwassen samenwerking.

Welzijn; levenkunst versterken

“Gezondheid draagt logischerwijs bij tot later geluk, maar verrassend is dat geluk ook bijdraagt tot je latere gezondheid. Dat effect is zelfs twee keer zo sterk” (prof. Veenhoven). Het vinden van factoren die hieraan bijdragen kunnen productiever, socialer, creatiever’ maken.
In deze workshop zoekt u naar beïnvloedbare factoren, inspiratiebronnen, optimale balansen en naar wat relevant is voor uw persoonlijk en professioneel leven.
En u onderzoekt hoe u anderen kunt ondersteunen want ook dat heeft invloed op uw welzijn (en samenleving).

De VeranderMakerij

Just in time begeleiding in uw praktijk zonder dat u het eigenaarschap uit handen geeft.
Leiders, teams of afdelingen bouwen een eigentijds fundament voor nieuwe routines en werkprocessen, voor nieuwe manieren van samenwerken en communiceren. Ze vergroten hun wendbaarheid en weerbaarheid om voortdurend adequaat met het onverwachte om te gaan en toch gewenste resultaten te bereiken.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw organisatie zelf zorg draagt voor de continuïteit en borging van het traject.

Verandering vlot trekken door “dat wat werkt”

Via een proces geïnspireerd op de ‘Positieve uitzondering” of ‘Appreciative inquiry’ wordt aangesloten op initiatieven die er zijn en al werken. Daardoor wordt ook gewerkt aan bewustwording, het vinden van de eigen kracht en aan werkbare oplossingen.
De focus wordt verlegd van problemen naar perspectief, van klagen of kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.
Dit levert creativiteit en betrokkenheid op en initiatieven die nodig zijn om dit proces succesvol te verspreiden.

Strategie en Zin.

Workshop waarin u als management of in breder verband de wisselwerking tussen “purpose, people, performance” beschouwd. Ofwel herijking van de wezenlijke doelstelling van uw organisatie. Ook gericht op keuzes en besluitvorming en op houding, kennis en kunde om deze keuzes teweeg te brengen.

Indien gewenst gevolgd door activiteiten waarbij uw medewerkers aansluiting zoeken tussen de strategie en hun inspiratie en motivatie en naar manieren om belemmerende factoren te verminderen.

Professionalisering van professionals

“Zwaluwstaartaanpak” voor de verdere ontwikkeling van professionals. Via Train de Trainer, Coach de Coach, Presenteer de Presentator, Consult de consultant.

Door te leren hoe je het anderen leert, leer en professionaliseer je zelf op het scherp van de snede.
Daarnaast herijk je jouw professionele identiteit en onderzoek je welke verdieping je in het vak nodig acht.
Minimaal voor 5 personen en bij voorkeur iteratief, verspreid in tijd uitgevoerd.

Dynamic International Women’s Impact

Voor getalenteerde vrouwen die

 • internationaal werken of internationale achtergrond hebben
 • opeens nieuwe uitdagingen tegenkomen
 • hun invloed willen vergroten
 • stressvolle omstandigheden (of mensen) willen terugbrengen
 • betekenisvol werk willen creëren met een goede balans
  en die het plezierig vinden om juist met Zij, die topics en omstandigheden herkennen
  vraagstukken te ontrafelen, dat wat onder tafel meespeelt te vinden, elkaar te versterken en een goede tijd te hebben met elkaar.

 • Verbinding

  Bij al onze activiteiten zoeken we verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen met visie en waarden, inhoud en impact, wetenschap en praktijk, strategie en klanten/burgers. De methoden, instrumenten, modellen, het ontwerp of opzet die we gebruiken zijn zeer divers. Liefst een gevarieerde mix, aansluitend op beider hersenhelften dus ook creatief, rekeninghoudend met verschillende leerstijlen en gericht op direct doen wat u beoogd. Naast meer bekende methoden aarzelen we niet te experimenteren. In een of meerdere gesprekken bespreken we met u – en waar mogelijk proberen we samen eerst wat uit- welke optie het beste bij uw vraag aansluit.