Werkwijze

De kern

In de aanpak van The Change Academy staat de menselijke kant van verandering centraal. Mensen maken veranderingen waar in hun relatie met hun organisatie en de buitenwereld. Het is een gecompliceerde spel, een organisch proces waarvoor geen blauwdruk bestaat.

Dynamische methodiek

The Change Academy kiest daarom voor een dynamische methodiek. We zijn origineel, gaan direct naar de kern, experimenteren, dagen uit en durven kritisch te zijn. Daarbij zijn we altijd gericht op het waarmaken van doelen. Iedere stap moet er één vooruit zijn. Binnen één op één gesprekken en groepsbijeenkomsten bouwen we gezamenlijk aan een duurzaam platform voor verandering, in de wetenschap dat de mensen en organisaties waarmee we werken het uiteindelijk zelf zullen moeten doen.
The Change Academy helpt hen bij het vergroten van het vermogen om te veranderen en het optimaal geleiden van veranderingsprocessen, maar zij zijn de werkelijk experts.

Hoe?

Kenmerken van onze aanpak:

Elegant: Niet meer doen dan nodig is en daarbij streven naar spraakmakende inhoud.

Eenvoud: Lokaal van betekenis én lokaal werkend krijgen.

Aandacht: Voor manieren van denken, kiezen en beslissen en voor wat er onder tafel blijft.

Hefbomen: Meer vliegen in een klap.

En + En: Analyse + intuïtie Licht + diepgaand Haast + rust Acteren + interacteren.

Faserend: Korte doorlooptijd, terugkerende activiteiten.

Praktisch: Handvatten voor de praktijk met daarbij nieuwe opvattingen over mens en werk.

Meteen: Doen wat u beoogt, in gedrag, routines en wijze van organiseren.

Werk +++: Koppeling tussen buiten (klanten, politiek, e.d.) en binnen; tussen leren en

organisatie presteren, tussen persoonlijke impact en organisatieontwikkeling.

Handelend: doen én denken én ervaren én proberen; met voortschrijdend inzicht aan de slag.

Allemaal: Alle stakeholders doen mee.

The Change Academy

The Change Academy

Josette de Goede
Gouwsingel 7
1566XA Assendelft

josette@thechangeacademy.nl
jdegoede@coreness.nl

+31 653 780 900

Volg mij