Waarom zou u nieuwe kwaliteiten moeten ontwikkelen?

De wereld is dynamischer dan ooit

Veranderingen gaan razend snel en op een manier die we nog niet kenden. We zoeken onze weg met de nieuwe technologie├źn, vergaande digitalisering en grote globale uitdagingen; de verbondenheid van mensen en organisaties neemt exponentieel toe, zowel lokaal als internationaal; een nieuwe generatie met eigentijdse competenties en waarden staat klaar om belangrijke rollen te spelen.
Het is al met al interessant en er liggen vele kansen, maar die wervelende situaties waarin u uw werk vorm moet geven, vragen dat u zaken anders aanpakt.

Betere oplossingen door over grenzen heen te kijken

In onze multidimensionale wereld – waar organisaties complex zijn, belangen verstrengelen, onvoorspelbaarheid heerst en geen probleem op het andere lijkt – passen geen eenvoudige, eendimensionale oplossingen meer. Daarom werkt The Change Academy altijd op de grensvlakken van psychologie, sociologie, bedrijfskunde en organisatiekunde. Antwoorden op vragen van nu worden alleen gevonden door er vanuit meerdere perspectieven naar te kijken.

Duurzame verandering komt alleen met mensen tot stand

Bij de aanpak van The Change Academy staat de menselijke kant van verandering centraal. Veranderingen vinden niet top-down plaats, maar door degenen die weten waarom ze het doen en dat ook kunnen. Mensen maken veranderingen waar, in hun handelen en in relatie met anderen binnen en buiten hun organisatie. Het is een interessant maar gecompliceerde spel waarvoor geen blauwdruk bestaat.
Hoe stabieler en adequater we samen werken en communiceren, hoe groter de kansen op duurzame vernieuwing in ons (werk)leven.

The Change Academy

The Change Academy

Josette de Goede
Gouwsingel 7
1566XA Assendelft

josette@thechangeacademy.nl
jdegoede@coreness.nl

+31 653 780 900

Volg mij